CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN XÂY DỰNG Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG DIỄN RA TẠI CƠ SỞ LĨNH NAM VÀO NGÀY 03/12/2019