CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN XÂY DỰNG Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG DIỄN RA TẠI CƠ SỞ LĨNH NAM VÀO NGÀY 03/12/2019
Thông báo tuyển sinh
 • Thông báo điểm trúng tuyển thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm đợt thi ngày 26&27.09.2019

  Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Đề án tuyển sinh và kết quả thi tuyển trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm tuyển sinh năm 2019 của Nhà trường;

  Chi tiết

 • Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét bổ sung đợt 1 năm 2019

  Căn cứ các quy định về tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông báo số 368/TB-ĐHKTKTCN ngày 15/8/2019 của Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc thu hồ sơ ĐKXT bổ sung đợt 1 năm 2019 và các điều kiện thực tế của Nhà trường

  Chi tiết

 • Hướng dẫn thí sinh ĐKXT bổ sung đợt 1 năm 2019 trúng tuyển và nhập học ngày 26/08/2019

 • Thông báo thu hồ sơ ĐKXT đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2019

 • Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia đợt 1 năm 2019

  Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia đợt 1 năm 2019

  Chi tiết

Hướng dẫn thí sinh ĐKXT theo kết quả quả thi THPT quốc gia trúng tuyển và nhập học

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019; Căn cứ kế hoạch triển khai công tác xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian từ ngày 06/8/2019 đến ngày 08/8/2019; Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hướng dẫn thí sinh ĐKXT theo kết quả thi THPT quốc gia trúng tuyển và nhập học một số nội dung cơ bản như sau:

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy hình thức xét kết quả học bạ THPT đợt 1 năm 2019

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển kết quả học bạ THPT đợt 1 năm 2019

Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy nhập học đợt 1 năm 2019

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019; Căn cứ kế hoạch triển khai công tác xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Kế hoạch triển khai công tác xét tuyển đại học hệ chính quy tuyển sinh đợt 1 năm 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019;

Thông báo điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy và tình hình thực tế về công tác tuyển sinh của Nhà trường năm 2019;

Thông báo về việc thu hồ sơ ĐKXT đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ THPT năm 2019

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT; - Căn cứ Đề án và các điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019, Nhà trường thông báo kế hoạch thu hồ sơ ĐKXT đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ THPT với các nội dung như sau:

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm năm 2019

Căn cứ Thông báo số 83/TB-ĐHKTKTCN ngày 13/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm năm 2019;

Kế hoạch triển khai truyền thông tuyển sinh năm 2019 tại các trường THPT đợt 2 năm 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh năm 2019 của Nhà trường;

Quyết định về việc mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Tin mới nhất

Tiện ích

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
TÊN NGÀNH THẠC SĨ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG
Công nghệ sợi, dệt 7540202 -
Công nghệ dệt, may 7540204 -
Công nghệ thực phẩm 8540101 7540101 -
Công nghệ thông tin 7480201 -
CNKT điều khiển và TĐH 7510303 -
CNKT điện, điện tử 7510301 -
CNKT điện tử - viễn thông 7510302 -
CNKT cơ khí 7510201 -
Kế toán 7340301 -
Quản trị kinh doanh 7340101 -
Tài chính - Ngân hàng 7340201 -
Kinh doanh thương mại 7340121 -
Mạng máy tính và TTDL 7480102 -
CNKT cơ điện tử 7510203 -
Ngôn ngữ Anh 7220201 -