LỄ KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ HÀN QUỐC KPU - UNETI; VĂN PHÒNG HỢP TÁC NHÀ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO 14H00 NGÀY 25/09/2019

Công Nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Thứ hai - 25/09/2017 15:46

a. Kỹ năng nghề nghiệp

- Có khả năng vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống và các dây truyền điều khiển tự động;

- Thiết kế hệ thống, vận hành hệ thống

- Bảo trì, duy tu, bảo dưỡng hệ thống

- Tổ chức chỉ đạo, và giám sát thi công các hệ thống điều khiển

- Tự nghiên cứu, đào tạo và tổ chức huấn luyện chuyên ngành cho nhân viên kỹ thuật.

- Kỹ năng quản lý, tổ chức sản xuất

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

b. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Kỹ sư đảm nhận các công việc thiết kế và xây dựng các dự án phát triển và ứng dụng Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa trong các lĩnh vực công nghiệp, kinh tế và xã hội.

- Làm việc trong các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, trong các nhà máy xí nghiệp với tư cách là cán bộ kỹ thuật, kỹ sư thiết kế hoặc vận hành bảo dưỡng.

- Làm nhiệm vụ chuyển giao công nghệ, huấn luyện đào tạo cho nhân viên và công nhân kỹ thuật.

- Giảng dạy các trường Cao đẳng, TCCN và đào tạo nghề.

c. Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Có khả năng Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp.

- Học tiếp lên Thạc sĩ, Tiến sĩ.

d. Tỷ lệ học viên có việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành 97% .

e. Mức lương đạt được

Mức lương từ 3 triệu – 15 triệu đồng.
f. Tổ hợp môn xét tuyển
A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - Văn - Anh;
C01: Toán - Lí - Văn.