TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Cao đẳng chính quy
 • Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy xét bổ sung đợt 1 năm 2018

  Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia bổ sung đợt 1 năm 2018

  Chi tiết

 • Thông báo thu hồ sơ ĐKXT cao đẳng hệ chính quy bổ sung đợt 1

 • Thông báo điểm trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy xét tuyển kết quả học bạ THPT đợt 1 năm 2018

 • Thông báo thu hồ sơ ĐKXT cao đẳng hệ chính quy theo hình thức xét học bạ THPT năm 2018

  - Căn cứ Quy chế tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ LĐ, TB&XH; - Căn cứ các điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Nhà trường thông báo kế hoạch thu hồ sơ ĐKXT cao đẳng hệ chính quy theo hình thức xét học bạ THPT với các nội dung như sau:

  Chi tiết

 • Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2018

Tin mới nhất

Tiện ích

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
TÊN NGÀNH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG
Công nghệ sợi, dệt 7540202 6540201
Công nghệ dệt, may 7540204 6540204
Công nghệ thực phẩm 7540101 6540103
Công nghệ thông tin 7480201 6480201
CNKT điều khiển và TĐH 7510303 6510305
CNKT điện, điện tử 7510301 6510303
CNKT điện tử - viễn thông 7510302 6510312
CNKT cơ khí 7510201 6510201
Kế toán 7340301 6340301
Quản trị kinh doanh 7340101 6340404
Tài chính - Ngân hàng 7340201 6340202
Kinh doanh thương mại 7340121 -
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (ngành mới) 7480102 -
CNKT cơ điện tử (ngành mới) 7510203 -