LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ PHÓ HIỆU TRƯỞNG - NGƯT, TS TRẦN ĐỨC CÂN ĐƯỢC TỔ CHỨC NGÀY 20/11/2019
Thứ hai , 20-05-2019

Kế hoạch triển khai truyền thông tuyển sinh năm 2019 tại các trường THPT đợt 2 năm 2019

Phụ lục 1: Danh sách Ban chỉ đạo và Tiểu ban thực hiện.

Phụ lục 2: Danh sách các trường THPT khu vực Miền Bắc và Miền Trung triển khai các hoạt động truyền thông tuyển sinh năm 2019.

Phụ lục 3: Phiếu đăng ký tham gia hoạt động truyền thông tuyển sinh năm 2019 Download tại đây

 

Tin mới nhất

Tiện ích

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
TÊN NGÀNH THẠC SĨ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG
Công nghệ sợi, dệt 7540202 -
Công nghệ dệt, may 7540204 -
Công nghệ thực phẩm 8540101 7540101 -
Công nghệ thông tin 7480201 -
CNKT điều khiển và TĐH 7510303 -
CNKT điện, điện tử 7510301 -
CNKT điện tử - viễn thông 7510302 -
CNKT cơ khí 7510201 -
Kế toán 7340301 -
Quản trị kinh doanh 7340101 -
Tài chính - Ngân hàng 7340201 -
Kinh doanh thương mại 7340121 -
Mạng máy tính và TTDL 7480102 -
CNKT cơ điện tử 7510203 -
Ngôn ngữ Anh 7220201 -