Đề án
  • Đề án tuyển sinh năm 2024

    Đề án tuyển sinh năm 2024

    Chi tiết

  • Đề án tuyển sinh năm 2023

  • Đề án tuyển sinh năm 2022

  • Đề án tuyển sinh năm 2021

  • Đề án tuyển sinh năm 2020

Đề án tuyển sinh năm 2019

Đề án mở Ngành Ngôn ngữ anh trình độ đại học

Đề án mở Ngành Công nghệ thực phẩm trình độ thạc sĩ

Đề án tuyển sinh năm 2018

Đề án tuyển sinh năm 2017

Đề án tuyển sinh năm 2016

Đề án tuyển sinh năm 2015

Tin mới nhất

Tiện ích

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
TÊN NGÀNH THẠC SĨ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG
Công nghệ sợi, dệt 7540202 -
Công nghệ dệt, may 7540204 -
Công nghệ thực phẩm 8540101 7540101 -
Công nghệ thông tin 7480201 -
CNKT điều khiển và TĐH 7510303 -
CNKT điện, điện tử 7510301 -
CNKT điện tử - viễn thông 7510302 -
CNKT cơ khí 7510201 -
Kế toán 7340301 -
Quản trị kinh doanh 7340101 -
Tài chính - Ngân hàng 7340201 -
Kinh doanh thương mại 7340121 -
Mạng máy tính và TTDL 7480102 -
CNKT cơ điện tử 7510203 -
Ngôn ngữ Anh 7220201 -
CNKT Máy tính 7480108 -
QT dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 -
Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô 7510205 -
Ngành Bảo hiểm 7340204 -
Khoa học dữ liệu 7460108 -