Thông báo
 • Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 đợt 2

 • Thông báo điểm trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2022

  Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022 cụ thể như sau:

  Chi tiết

 • Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 16 nhập học năm 2022

  Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm học 2022 - 2023 của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Nhà trường thông báo và hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 16 nhập học năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết

 • Thông báo điểm trúng tuyển thạc sĩ năm 2022 theo phương thức xét tuyển

  Thông báo điểm trúng tuyển thạc sĩ năm 2022 theo phương thức xét tuyển

  Chi tiết

 • Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và kết quả kỳ thi đánh giá tư duy

   Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

  Chi tiết

Thông báo điều chỉnh thời gian thu hồ sơ xét tuyển học bạ, ĐGNL, ĐGTD năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Đề án tuyển sinh năm 2022

THÔNG BÁO PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non; - Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

Thông báo về việc cấp học bổng khuyến khích tài năng và học bổng hỗ trợ học tập cho thí sinh trúng tuyển và nhập học trong kỳ tuyển sinh năm 2022

Thông báo về việc cấp học bổng khuyến khích tài năng và học bổng hỗ trợ học tập cho thí sinh trúng tuyển và nhập học trong kỳ tuyển sinh năm 2022

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy xét tuyển theo Kết quả học bạ THPT - Đợt 2 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy xét tuyển theo Kết quả học bạ THPT - Đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau:

Quy chế tạm thời tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ UNETI

Thông báo xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2021

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy xét tuyển theo Kết quả thi tốt nghiệp THPT - Đợt 1 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy xét tuyển theo Kết quả thi tốt nghiệp THPT - Đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau:

Tin mới nhất

Tiện ích

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
TÊN NGÀNH THẠC SĨ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG
Công nghệ sợi, dệt 7540202 -
Công nghệ dệt, may 7540204 -
Công nghệ thực phẩm 8540101 7540101 -
Công nghệ thông tin 7480201 -
CNKT điều khiển và TĐH 7510303 -
CNKT điện, điện tử 7510301 -
CNKT điện tử - viễn thông 7510302 -
CNKT cơ khí 7510201 -
Kế toán 7340301 -
Quản trị kinh doanh 7340101 -
Tài chính - Ngân hàng 7340201 -
Kinh doanh thương mại 7340121 -
Mạng máy tính và TTDL 7480102 -
CNKT cơ điện tử 7510203 -
Ngôn ngữ Anh 7220201 -
CNKT Máy tính 7480108 -
QT dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 -
Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô 7510205 -
Ngành Bảo hiểm 7340204 -
Khoa học dữ liệu 7460108 -