Thứ năm , 08-04-2021

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

 

   Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 với các nội dung sau: 

I. Thông tin ngành và chỉ tiêu tuyển sinh:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

8540101

Công nghệ thực phẩm

14

 

2

8520201

Kỹ thuật Điện

14

 

3

8340301

Kế toán

20

 

Tổng

 

48

 

II. Đối tượng và điều kiện dự thi:

1. Ngành Công nghệ thực phẩm:

1.1. Đối tượng và điều kiện dự thi: Là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

- Về văn bằng:

+ Đã tốt nghiệp đại học ngành: Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật thực phẩm.

+ Đã tốt nghiệp đại học ngành gần như: Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học; Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ chế biến thủy, hải sản,….Trường hợp này thí sinh phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi:

TT

Học phần bổ sung

Số tín chỉ

1

Kỹ thuật thực phẩm

03

+ Đã tốt nghiệp đại học  các chuyên ngành phù hợp như: Hóa dược, Môi trường, Kỹ thuật hóa học, Hóa hữu cơ, hóa dầu,…. Trường hợp này thí sinh phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi. Các học phần thí sinh phải học bổ sung kiến thức bao gồm:

TT

Các học phần bổ sung

Số tín chỉ

1

Kỹ thuật thực phẩm

03

2

Dinh dưỡng 

02

3

Vi sinh vật thực phẩm

02

+ Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Các thí sinh tốt nghiệp đại học cùng ngành hoặc ngành gần Công nghệ thực phẩm được phép dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp ngành phù hợp khác đăng ký dự thi phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi;

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;

- Có đủ sức khoẻ để học tập. Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, Chủ tịch HĐTS sẽ xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học;

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

1.2. Hình thức tuyển sinh: Nhà trường tổ chức thi tuyển bao gồm 3 môn thi:

- Môn 1: Tiếng Anh; các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;

+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ GD&ĐT;

HĐTS Nhà trường sẽ thẩm định và thông báo cho thí sinh trước khi thi nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định.

- Môn 2: Toán cao cấp;

- Môn 3: Hóa sinh.

2. Ngành Kỹ thuật điện:

2.1. Đối tượng và điều kiện dự thi: Là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

- Về văn bằng:

+ Đã tốt nghiệp đại học ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật điện, điện tử.

+ Đã tốt nghiệp đại học ngành gần như: Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông; Kỹ thuật cơ - điện tử; Kỹ thuật điện tử - truyền thông; Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp,….Trường hợp này thí sinh phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi:

TT

Học phần bổ sung

Số tín chỉ

1

Máy điện

03

+ Đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp như: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Thiết bị Điện - Điện tử; Hệ thống điện; Đo lường và tin học công nghiệp; Tự động hóa; Điều khiển tự động,…. Trường hợp này thí sinh phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi. Các học phần thí sinh phải học bổ sung kiến thức bao gồm:

TT

Các học phần bổ sung

Số tín chỉ

1

Hệ thống cung cấp điện

03

2

Điện tử công suất và ứng dụng

03

3

Kỹ thuật chiếu sáng

03

4

Lý thuyết hệ thống

02

+ Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Các thí sinh tốt nghiệp đại học cùng ngành hoặc ngành gần Kỹ thuật điện được phép dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp ngành phù hợp khác đăng ký dự thi phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi;

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;

- Có đủ sức khoẻ để học tập. Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, Chủ tịch HĐTS sẽ xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học;

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

2.2. Hình thức tuyển sinh: Nhà trường tổ chức thi tuyển bao gồm 3 môn thi:

- Môn 1: Tiếng Anh; các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;

+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ GD&ĐT;

HĐTS Nhà trường sẽ thẩm định và thông báo cho thí sinh trước khi thi nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định.

- Môn 2: Toán cao cấp;

- Môn 3: Lý thuyết mạch;

3. Ngành Kế toán:

3.1. Đối tượng và điều kiện dự thi: Là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

- Về văn bằng:

+ Đã tốt nghiệp đại học ngành: Kế toán, kiểm toán

+ Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành dự thi, bao gồm các ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án, Quản trị du lịch và khách sạn,….Trường hợp này thí sinh phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi:

TT

Học phần bổ sung

Số tín chỉ

1

Kế toán doanh nghiệp

03

2

Kế toán quản trị

03

3

Kiểm toán

03

+ Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;

- Có đủ sức khoẻ để học tập. Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, Chủ tịch HĐTS sẽ xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học;

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

3.2. Hình thức tuyển sinh: Nhà trường tổ chức thi tuyển bao gồm 3 môn thi:

- Môn 1: Tiếng Anh; các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;

+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ GD&ĐT;

HĐTS Nhà trường sẽ thẩm định và thông báo cho thí sinh trước khi thi nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định.

- Môn 2: Nguyên lý kế toán;

- Môn 3: Kế toán tài chính;

III. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

- Đối tượng ưu tiên:

+ Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

+ Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;

+ Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

- Mức ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Khoản 1 Điều này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Bộ GD&ĐT và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi.

VI. Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi dự kiến: Từ 01/04/2021 đến 30/06/2021;

- Thời gian tổ chức ôn thi, học bổ sung kiến thức: Dự kiến từ 01/07/2021 đến 20/07/2021.

- Ngày thi: Dự kiến ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2021.

Ghi chú: Trong trường hợp thí sinh đăng ký dự thi chưa đủ số lượng hoặc ảnh hưởng bởi các nguyên nhân khách quan khác, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ xem xét và quyết định kéo dài thời gian thời gian thu hồ sơ, tổ chức thi tuyển nhưng không quá tháng 12/2021.

- Lệ phí tuyển sinh và học phí:

+ Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/hồ sơ; Lệ phí thi: 360.000 đồng/thí sinh;

+ Lệ phí ôn thi và học bổ sung kiến thức: Nhà trường sẽ thông báo khi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

+ Học phí: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Thời gian khai giảng: Dự kiến tháng 08/2021.

- Hình thức đào tạo: Được thực hiện theo hình thức chính quy.

V. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm);

2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học đối với thí sinh tốt nghiệp đại học năm 2021 hoặc Bằng tốt nghiệp đại học đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2021 (01 bản sao công chứng);

3. Bảng ghi kết quả học tập đại học hệ chính quy (01 bản sao công chứng);

4. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

5. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng);

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận (huyện) trở lên;

7.  02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

VI. Điều kiện xét tuyển và điểm trúng tuyển:

1 Điều kiện xét tuyển: Thí sinh thi đủ 3 môn, mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10; môn tiếng Anh phải đạt 50 điểm trở lên theo thang điểm 100 (đã bao gồm điểm ưu tiên theo Quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT);

2 Điểm trúng tuyển được xác định bằng tổng điểm 2 môn theo độ dốc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Địa chỉ liên hệ nộp hồ sơ ĐKXT:

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

-  Cơ sở Hà Nội:

+ Nhà HA3, khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Ngõ 454, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

+ Phòng 102 nhà HA8, khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Số 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Tầng 1 nhà NA2, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Số 353, Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định.

- Điện thoại: 02436331854; Hotline: 0962698288

- Email: tuyensinh@uneti.edu.vn

- Website: www.uneti.edu.vn ; www.tuyensinh.uneti.edu.vn

Phiếu đăng ký dự thi Xem và tải tại đây

Chi tiết thông báo xem tại đây

Tin mới nhất

Tiện ích

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
TÊN NGÀNH THẠC SĨ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG
Công nghệ sợi, dệt 7540202 -
Công nghệ dệt, may 7540204 -
Công nghệ thực phẩm 8540101 7540101 -
Công nghệ thông tin 7480201 -
CNKT điều khiển và TĐH 7510303 -
CNKT điện, điện tử 7510301 -
CNKT điện tử - viễn thông 7510302 -
CNKT cơ khí 7510201 -
Kế toán 7340301 -
Quản trị kinh doanh 7340101 -
Tài chính - Ngân hàng 7340201 -
Kinh doanh thương mại 7340121 -
Mạng máy tính và TTDL 7480102 -
CNKT cơ điện tử 7510203 -
Ngôn ngữ Anh 7220201 -
CNKT Máy tính 7480108 -
QT dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 -
Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô 7510205 -
Ngành Bảo hiểm 7340204 -
Khoa học dữ liệu 7460108 -